קורס נגזרים

והפעם הוא פרונטלי

אנו שמחים להודיע על פתיחת קורס נגזרים פרונטלי בתל אביב. קורס הנגזרים איננו מצריך ידע מוקדם ומתאים למשקיעים חובבי סיכון המעוניינים להגדיל את הבנתם בתחום הנגזרים.

הקורס הינו קורס מקיף שבמהלכו מבינים ולומדים אסטרטגיות והוא אף רלוונטי גם למי שסוחר שנים באופציות.

במהלך הקורס לומדים תמחור אופציות, ביצוע פעולות כתיבה וקניה, נחשפים לאסטרטגיות מסחר מתקדמות ובעיקר מגדילים את ההבנה והיכולות בתחום האופציות.

הקורס הינו בן 6 מפגשים של 3.5 שעות כל מפגש.

תאריכי הקורס:

14.08.2017 - 18:00-21:30 יום שני
17.08.2017 - 18:00-21:30 יום חמישי
21.08.2017 - 18:00-21:30 יום שני
24.08.2017 - 18:00-21:30 יום חמישי
28.08.2017 - 18:00-21:30 יום שני
31.08.2017 - 18:00-21:30 יום חמישי

לפרטים נוספים: