טופס הרשמה לקורס "נגזרים"

פרטים אישיים:

כתובת:

יצירת קשר:

פרטים נוספים:

פרטים על הקורס:

פרטי תשלום:

התחייבות:

בשליחת טופס זה הנני מתחייב להגיע לקורס בתאריכים ובשעות שצוינו לעיל
במלואו לא יאוחר מיום פתיחת הקורס.