אתר זה הוקם במטרה לתת במה לנו, המשקיעים, בה ניתן לדון בענייני היום הבוערים בבורסות ישראל והעולם. באתר מתבצעת הרשמה והקפדה על כללי דיון נאותים בכדי לאפשר דיונים פוריים, בוגרים ורציניים חסרי השמצות וגידופים. כאן ניתן למצוא, בנוסף לסקירותיו של שחקן מעוף, סקירות פנימיות וחסויות של בתי השקעות, מאמרים, פרשנויות והמלצות של טובי הכותבים. בנוסף, זהו המקום המשמש כטבילת אש בתחום ההשקעות והפיננסים למתחילים שבינינו – ניתן לשאול שאלות, ולקבל כלים ראשוניים אשר בהם תוכלו להיעזר בהיכנסכם לעולם שוק ההון.

גילוי נאות ואזהרה
שחקן מעוף משמש כמשווק וכמשקיע בניירות ערך שונים לרבות ניירות ערך שיתכן ויוזכרו באתר. כמו כן, מעצם היותו עובד גוף פיננסי הינו בעל זיקה למוצרים שיתכן ויסקרו. בכל מקרה אין לראות באמור משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניי"ע או כל פעולה אחרת, ואין באמור משום יעוץ בכל צורה שהיא. כל הפועל בהסתמך על הכתוב, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם לו. יתרה מכך, שחקן מעוף מציין כי המסחר בנגזרים על כל גווניו הינו מסוכן וקרוב לוודאי שיסב נזק לפועל בו.
אני מאשר/ת כי קראתי את התנאים הנ"ל.